OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ projektu SHOP CEZ OKNO a sprostredkovateľ predaja, či predajca:

Miroslav Zachar PRVÁ INTERNETOVÁ
Prachatická 1798/13
960 01 Zvolen
SLOVENSKO
IČO: 33303746
DIČ: 1032757286
IBAN: SK5283300000002401591699
SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX
Nie je platcom DPH
Okresný úrad Zvolen
Číslo živnostenského registra: 611-6399
 

GDPR

Keď návštevník portálu SHOP CEZ OKNO zanechá komentár, zhromažďujú sa všetky vložené dáta a tiež IP adresa návštevníka. Dáta sa uchovávajú na dobu neurčitú. Neposkytujeme ich žiadnym tretím stranám a na Vašu žiadosť budú vymazané. To však nezahŕňa údaje, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Osobné údaje, spracúvané z dôvodu objednávky budú uchovávané v našej firme 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so zákonom o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje získané cez kontaktný formulár na týchto stránkach spracovávame počas poskytovania informácií a počas ďalšej komunikácie súvisiacej so správou odoslanou cez kontaktný formulár.

Všetky údaje získané od zákazníkov sa využívajú výhradne na účely, na ktoré boli poskytnuté. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám. Výnimkou sú doleuvedení dodávatelia a externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný pre doručenie tovaru. Viac informácií na subdoméne konkrétneho dodávateľa, kde prebieha predaj a zadávanie osobných údajov (viď ďalej).

COOKIES

Tento web využíva cookies. Umožňujú nám poskytovať lepšie služby. Ďalším používaním webu s ich využitím vyjadrujete súhlas. Viac informácií na subdoméne konkrétneho shopu (viď ďalej).

 

Portál SHOP CEZ OKNO je rozcestníkom SHOPOV CEZ OKNO. Sprostredkovanie predaja či predaj prebieha na jednotlivých subdoménach:

 

Dodávateľ tovaru objednaného na subdoméne POHAN.SHOPCEZOKNO.SK (predajca):

https://pohan.shopcezokno.sk/

POHAN s.r.o.
Medvecké 2, 935 41 Plavé Vozokany
IČO: 50281411
DIČ: 2120268975
Bankové spojenie: FIO banka
IBAN: SK1283300000002500987349
SWIFT (BIC): FIOZSKBA
 

›› OBCHODNÉ PODMIENKY (cookies a GDPR) shopu na subdoméne POHAN.SHOPCEZOKNO.SK

 

Dodávateľ tovaru objednaného na subdoméne PERUN.SHOPCEZOKNO.SK (predajca):

https://perun.shopcezokno.sk/

Ing. Gabriel Turčik
Okulka 14/26
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 50577280
DIČ: 1078155540
Ing. Gabriel Turčik, zapísaný v živ. reg. č. 790-16377
IBAN: SK20 0900 0000 0051 2089 6684
SWIFT (BIC): GIBASKBX
Nie je platcom DPH
 

›› OBCHODNÉ PODMIENKY (cookies a GDPR) shopu na subdoméne PERUN.SHOPCEZOKNO.SK

 

Dodávateľ tovaru objednaného na subdoménach
EGYPT.SHOPCEZOKNO.SK 
(predajca):
a
TVORCOVIA.SHOPCEZOKNO.SK (predajca):

https://egypt.shopcezokno.sk/
a
https://tvorcovia.shopcezokno.sk/

Miroslav Zachar PRVÁ INTERNETOVÁ
Prachatická 1798/13
960 01 Zvolen
SLOVENSKO
IČO: 33303746
DIČ: 1032757286
IBAN: SK5283300000002401591699
SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX
Nie je platcom DPH
 

›› OBCHODNÉ PODMIENKY (cookies a GDPR) shopu na subdoméne EGYPT.SHOPCEZOKNO.SK

 

›› OBCHODNÉ PODMIENKY (cookies a GDPR) shopu na subdoméne TVORCOVIA.SHOPCEZOKNO.SK

 

Prevádzkovateľ (sprostredkovateľ predaja) nenesie žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na doméne SHOPCEZOKNO.sk, nezodpovedá za obsah, ktorý nemusí vždy zodpovedať jeho stanovisku. Fotografie a iné obrazové materiály sú autorsky chránené a pre ich ďalšie použitie kontaktujte priamo autora, alebo pôvodný zdroj, ktorý je prevzatý. Zobrazujeme obsah stránok dodávateľov, nenesieme zodpovednosť za konanie tretích strán. Rešpektujeme a dbáme o zachovanie autorských práv, ak sa však domnievate, že Vaše autorské práva boli na doméne SHOPCEZOKNO.sk porušené, ozvite sa prosím na: shop@cez-okno.net, v prípade že sa tak naozaj stalo, zjednáme bezodkladne nápravu. Používaním portálu na doméne SHOPCEZOKNO.sk vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 8. 7. 2014, GDPR od 25. 5. 2018.

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: 048/412 49 69, Telefón: 048/415 18 71, Fax: 048/4124 693, E-mail: bb@soi.sk